Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 21. syyskuuta 2010 - Strasbourg

4. EU:n ja Kiinan huippukokous 6. lokakuuta 2010 (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n ja Kiinan huippukokous 6. lokakuuta 2010

Karel De Gucht (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ioannis Kasoulides PPE-ryhmän puolesta, Libor Rouček S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi ja Victor Boştinaru.

Puheenvuorot: Reinhard Bütikofer ja Elmar Brok neuvoston poissaolosta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová ja Ioan Mircea Paşcu.

Puhemies ilmoitti, että Karel De Gucht käyttää puheenvuoron Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Karel De Gucht käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö