Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2010. szeptember 21., Kedd - Strasbourg

4. EU–Kína csúcstalálkozó: 2010. október 6. (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: EU-Kína csúcstalálkozó: 2010. október 6.

Karel De Gucht (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ioannis Kasoulides, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Libor Rouček, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Lucas Hartong, független, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi és Victor Boştinaru.

Felszólal: Reinhard Bütikofer és Elmar Brok, a Tanács távolmaradásáról.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová és Ioan Mircea Paşcu.

Az elnök asszony jelzi, hogy Karel De Gucht Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió biztonságpolitikai és külügyi főképviselője) nevében szólal fel.

Felszólal: Karel De Gucht.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat