Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 21 d. - Strasbūras

4. 2010 m. spalio 6 d. ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2010 m. spalio 6 d. ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas

Karel De Gucht (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Ioannis Kasoulides PPE frakcijos vardu, Libor Rouček S&D frakcijos vardu, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lucas Hartong, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi ir Victor Boştinaru.

Kalbėjo: Reinhard Bütikofer ir Elmar Brok dėl Tarybos atstovų nedalyvavimo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová ir Ioan Mircea Paşcu.

Pirmininkė pranešė, kad Karel De Gucht kalbėjo Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

Kalbėjo Karel De Gucht.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika