Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2010. gada 21. septembris - Strasbūra

4. ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksme 2010. gada 6. oktobrī (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksme 2010. gada 6. oktobrī.

Karel De Gucht (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ioannis Kasoulides PPE grupas vārdā, Libor Rouček S&D grupas vārdā, Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Lucas Hartong, pie grupām nepiederošs deputāts, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi un Victor Boştinaru.

Uzstājās Reinhard Bütikofer un Elmar Brok, kuri apsprieda to, ka debatēs nepiedalās Padomes pārstāvji.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová un Ioan Mircea Paşcu.

Sēdes vadītāja norādīja, ka Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos) vārdā uzstāsies Karel De Gucht.

Uzstājās Karel De Gucht.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika