Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 21 september 2010 - Straatsburg

4. Top EU-China op 6 oktober 2010 (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Top EU-China op 6 oktober 2010

Karel De Gucht (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ioannis Kasoulides, namens de PPE-Fractie, Libor Rouček, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Lucas Hartong, niet-ingeschrevene, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi en Victor Boştinaru.

Het woord wordt gevoerd door Reinhard Bütikofer en Elmar Brok over de afwezigheid van de Raad.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová en Ioan Mircea Paşcu.

De Voorzitter merkt op dat Karel De Gucht het woord voert namens Catherine Ashton (vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid