Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 21 septembrie 2010 - Strasbourg

4. Summitul UE-China din 6 octombrie 2010 (dezbatere)
Stenograma

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Summitul UE-China din 6 octombrie 2010

Karel De Gucht (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Ioannis Kasoulides, în numele Grupului PPE, Libor Rouček, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Lucas Hartong, neafiliat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi şi Victor Boştinaru.

Au intervenit: Reinhard Bütikofer şi Elmar Brok cu privire la absenţa Consiliului.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová şi Ioan Mircea Paşcu.

Preşedinta a precizat că dl Karel De Gucht a intervenit în numele dnei Catherine Ashton (Vicepreşedinta Comisiei şi Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

A intervenit Karel De Gucht.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate