Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 21. septembra 2010 - Štrasburg

4. Samit EÚ – Čína 6. októbra 2010 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Samit EÚ – Čína 6. októbra 2010

Karel De Gucht (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ioannis Kasoulides v mene skupiny PPE, Libor Rouček v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Lucas Hartong nezaradený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi a Victor Boştinaru.

Vystúpili títo poslanci: Reinhard Bütikofer a Elmar Brok k neprítomnosti Rady.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová a Ioan Mircea Paşcu.

Predsedníčka uviedla, že Karel De Gucht vystúpil v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku).

V rozprave vystúpil Karel De Gucht.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia