Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2012(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0226/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0226/2010

Συζήτηση :

PV 20/09/2010 - 21
CRE 20/09/2010 - 21

Ψηφοφορία :

PV 21/09/2010 - 5.2
CRE 21/09/2010 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0320

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

5.2. Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου [2010/2012(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0320)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου