Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2200(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0238/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0238/2010

Συζήτηση :

PV 20/09/2010 - 18
CRE 20/09/2010 - 18

Ψηφοφορία :

PV 21/09/2010 - 5.6
CRE 21/09/2010 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0324

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

5.6. Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία [2009/2200(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Metin Kazak (A7-0238/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσε η Ομάδα EFD)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ INTA

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0324)

Παρεμβάσεις:

Ο Dimitar Stoyanov, πριν από την ψηφοφορία, ο οποίος ζητεί την αναπομπή της έκθεσης σε επιτροπή, και ο Πρόεδρος, επί του αιτήματος αυτού το οποίο δεν γίνεται δεκτό από το Σώμα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου