Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2108(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0241/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0241/2010

Συζήτηση :

PV 20/09/2010 - 19
CRE 20/09/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 21/09/2010 - 5.7
CRE 21/09/2010 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0325

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

5.7. Νομοθεσία της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας [2009/2108(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Esther de Lange (A7-0241/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0325)

Παρεμβάσεις:

Η Esther de Lange (εισηγήτρια), η οποία ζητεί τη διεξαγωγή της τελικής ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση, ο Πρόεδρος και ο Gerard Batten, επί του αιτήματος αυτού.

Σε συνέχεια των αντιρρήσεων που εκφράστηκαν, το αίτημα δεν γίνεται δεκτό.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου