Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2108(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0241/2010

Ingivna texter :

A7-0241/2010

Debatter :

PV 20/09/2010 - 19
CRE 20/09/2010 - 19

Omröstningar :

PV 21/09/2010 - 5.7
CRE 21/09/2010 - 5.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0325

Protokoll
Tisdagen den 21 september 2010 - Strasbourg

5.7. EU-lagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfald (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om tillämpningen av EU-lagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfald [2009/2108(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Esther de Lange (A7-0241/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0325)

Inlägg:
Esther de Lange (föredragande) begärde att slutomröstningen skulle hållas genom namnupprop, och talmannen och Gerard Batten yttrade sig om denna begäran.

Till följd av de protester som framfördes beaktades inte denna begäran.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy