Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2151(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0227/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0227/2010

Συζήτηση :

PV 20/09/2010 - 23
CRE 20/09/2010 - 23

Ψηφοφορία :

PV 21/09/2010 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0326

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

5.8. Πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής: Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών [2009/2151(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: João Ferreira (A7-0227/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0326)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου