Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 21. september 2010 - Strasbourg

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.55 ja jätkus kell 12.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

5. Hääletused
Istungi stenogramm

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Paranduseelarve nr 5/2010 projekt: OLAF ja omavahendite korrigeerimine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

5.2. E-kaubanduse siseturu väljakujundamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

5.3. Tsiviillennunduses toimuvate õnnetuste ja intsidentide uurimine ja ennetamine ***I (hääletus)

5.4. Gaasivarustuse kindlus ***I (hääletus)

5.5. EÜ ja Pakistani vaheline tagasivõtuleping *** (hääletus)

5.6. Kaubandus- ja majandussuhted Türgiga (hääletus)

5.7. Bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ette nähtud Euroopa Liidu õigusaktid (hääletus)

5.8. Loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamine (hääletus)

5.9. Vaesuse vähendamine ja töökohtade loomine arengumaades (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika