Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 21 september 2010 - Straatsburg

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

5. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Ontwerp van gewijzigde begroting 5/2010: OLAF en herziening van de eigen middelen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

5.2. Voltooiing van de interne markt voor e-handel (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

5.3. Onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart ***I (stemming)

5.4. Veiligstelling van de aardgasvoorziening ***I (stemming)

5.5. Overnameovereenkomst tussen de Europese Unie en Pakistan *** (stemming)

5.6. Handel en economische betrekkingen met Turkije (stemming)

5.7. Tenuitvoerlegging van EU-wetgeving tot behoud van de biodiversiteit (stemming)

5.8. Preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen (stemming)

5.9. Vermindering van armoede en het scheppen van werkgelegenheid in ontwikkelingslanden (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid