Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 21. septembra 2010 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

5. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2010: OLAF a revízia vlastných zdrojov (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

5.2. Dobudovanie vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

5.3. Vyšetrovanie a prevencia nehôd a incidentov v civilnom letectve ***I (hlasovanie)

5.4. Bezpečnosť dodávok plynu ***I (hlasovanie)

5.5. Dohoda medzi ES a Pakistanom o readmisii *** (hlasovanie)

5.6. Obchodné a hospodárske vzťahy s Tureckom (hlasovanie)

5.7. Právne predpisy EÚ zamerané na ochranu biodiverzity (hlasovanie)

5.8. Prevencia prírodných a človekom spôsobených katastrof (hlasovanie)

5.9. Znižovanie chudoby a tvorba pracovných miest v rozvojových krajinách (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia