Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2010. gada 21. septembris - Strasbūra

6. Balsojuma skaidrojumi
Stenogramma

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Pablo Arias Echeverría ziņojums - A7-0226/2010:

Alajos Mészáros, Syed Kamall, Daniel Hannan.

Christine De Veyrac ziņojums - A7-0195/2010:

Alfredo Antoniozzi, Izaskun Bilbao Barandica, Oldřich Vlasák, Bogusław Liberadzki.

Alejo Vidal-Quadras ziņojums - A7-0112/2010:

Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Csaba Sógor ziņojums - A7-0231/2010:

Clemente Mastella, Joe Higgins, Gerard Batten, Jens Rohde.

Metin Kazak ziņojums - A7-0238/2010:

Cristiana Muscardini, Dimitar Stoyanov, Clemente Mastella, Peter Jahr, Vito Bonsignore, Peter van Dalen, Czesław Adam Siekierski, Philip Claeys.

Esther de Lange ziņojums - A7-0241/2010:

Licia Ronzulli, Romana Jordan Cizelj, Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Monika Flašíková Beňová, Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

João Ferreira ziņojums - A7-0227/2010:

Giommaria Uggias, Mario Pirillo.

Eleni Theocharous ziņojums - A7-0192/2010:

Jarosław Kalinowski, Frank Vanhecke, Vito Bonsignore, Syed Kamall, Seán Kelly.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika