Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 21 september 2010 - Strasbourg

7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Bernd Posselt och Ioannis A. Tsoukalas berättade att de haft problem med sina röstkort och att de därför inte hade kunnat delta i de fyra första omröstningarna med namnupprop.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy