Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0257(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0153/2010

Viták :

PV 21/09/2010 - 9
CRE 21/09/2010 - 9

Szavazatok :

PV 22/09/2010 - 5.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0331

Jegyzőkönyv
2010. szeptember 21., Kedd - Strasbourg

9. A gyógyszerek farmakovigilanciája (a 726/2004/EK rendelet módosítása) ***I - Farmakovigilancia (a 2001/83/EK irányelv módosítása) ***I (vita)
CRE

Jelentés az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel összefüggésben követendő farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról [COM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Linda McAvan (A7-0153/2010)

Jelentés az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról [COM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Linda McAvan (A7-0159/2010)

Linda McAvan előterjeszti jelentéseit.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Michèle Rivasi (az ITRE bizottság véleményének előadója), Claude Turmes (az IMCO bizottság véleményének előadója), Pilar Ayuso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, António Fernando Correia De Campos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Antonyia Parvanova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michail Tremopoulos, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Milan Cabrnoch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Peter Liese, Karin Kadenbach, Corinne Lepage, Martin Callanan, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Bernadette Vergnaud, Frédérique Ries, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nessa Childers, Paolo Bartolozzi, Marian-Jean Marinescu és Licia Ronzulli.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Michèle Rivasi, Herbert Dorfmann, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt és Dominique Riquet.

Felszólal: Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke), Antonio Tajani és Linda McAvan.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.9.22-i jegyzőkönyv 5.4. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat