Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0257(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0153/2010

Debatai :

PV 21/09/2010 - 9
CRE 21/09/2010 - 9

Balsavimas :

PV 22/09/2010 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0331

Protokolas
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 21 d. - Strasbūras

9. Farmakologinis budrumas (Reglamento (EB) Nr. 726/2004 dalinis keitimas) ***I. Farmakologinis budrumas (Direktyvos 2001/83/EB dalinis keitimas) ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą, nuostatas dėl žmonėms skirtų vaistų farmakologinio budrumo [COM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Linda McAvan (A7-0153/2010).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2001/83/EB nuostatas dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, nuostatas dėl farmakologinio budrumo [COM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Linda McAvan (A7-0159/2010).

Linda McAvan pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Michèle Rivasi (ITRE komiteto nuomonės referentė), Claude Turmes (IMCO komiteto nuomonės referentas), Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu, António Fernando Correia De Campos S&D frakcijos vardu, Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu, Michail Tremopoulos Verts/ALE frakcijos vardu, Milan Cabrnoch ECR frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Peter Liese, Karin Kadenbach, Corinne Lepage, Martin Callanan, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Bernadette Vergnaud, Frédérique Ries, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nessa Childers, Paolo Bartolozzi, Marian-Jean Marinescu ir Licia Ronzulli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Michèle Rivasi, Herbert Dorfmann, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt ir Dominique Riquet.

Kalbėjo: Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Antonio Tajani ir Linda McAvan.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.4 protokolo 22.9.2010.

Teisinė informacija - Privatumo politika