Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0257(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0153/2010

Debates :

PV 21/09/2010 - 9
CRE 21/09/2010 - 9

Balsojumi :

PV 22/09/2010 - 5.4
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0331

Protokols
Otrdiena, 2010. gada 21. septembris - Strasbūra

9. Cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilance (grozījumi Regulā (EK) Nr. 726/2004) ***I - Farmakovigilance (grozījumi Direktīvā 2001/83/EK) ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilanci groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru [COM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Linda McAvan (A7-0153/2010).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko farmakovigilances jomā groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm [COM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Linda McAvan (A7-0159/2010).

Linda McAvan iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Michèle Rivasi (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Claude Turmes (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, António Fernando Correia De Campos S&D grupas vārdā, Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā, Michail Tremopoulos Verts/ALE grupas vārdā, Milan Cabrnoch ECR grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Peter Liese, Karin Kadenbach, Corinne Lepage, Martin Callanan, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Bernadette Vergnaud, Frédérique Ries, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nessa Childers, Paolo Bartolozzi, Marian-Jean Marinescu un Licia Ronzulli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Michèle Rivasi, Herbert Dorfmann, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt un Dominique Riquet.

Uzstājās Olivier Chastel (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs), Antonio Tajani un Linda McAvan.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 22. septembrī.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika