Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0076(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0239/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0239/2010

Keskustelut :

PV 21/09/2010 - 10
CRE 21/09/2010 - 10

Äänestykset :

PV 22/09/2010 - 5.6
CRE 22/09/2010 - 5.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0145
P7_TA(2010)0333

Pöytäkirja
Tiistai 21. syyskuuta 2010 - Strasbourg

10. Biosidivalmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä [KOM(2009)0267 - C7-0036/2009- 2009/0076(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Christa Klaß (A7-0239/2010)

Christa Klaß esitteli laatimansa mietinnön.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Amalia Sartori (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Richard Seeber PPE-ryhmän puolesta, Dan Jørgensen S&D-ryhmän puolesta, Corinne Lepage ALDE-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Catherine Soullie, Jo Leinen, Frédérique Ries, James Nicholson, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Mario Pirillo, Chris Davies, Struan Stevenson, Anna Rosbach, Pavel Poc, Holger Krahmer, Ashley Fox ja Csaba Sándor Tabajdi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jarosław Kalinowski ja John Bufton.

Antonio Tajani käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Christa Klaß käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.9.2010, kohta 5.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö