Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0076(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0239/2010

Teksty złożone :

A7-0239/2010

Debaty :

PV 21/09/2010 - 10
CRE 21/09/2010 - 10

Głosowanie :

PV 22/09/2010 - 5.6
CRE 22/09/2010 - 5.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0145
P7_TA(2010)0333

Protokół
Wtorek, 21 września 2010 r. - Strasburg

10. Wprowadzanie do obrotu i stosowanie produktów biobójczych ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych [COM(2009)0267 - C7-0036/2009- 2009/0076(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Christa Klaß (A7-0239/2010)

Christa Klaß przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Amalia Sartori (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Richard Seeber w imieniu grupy PPE, Dan Jørgensen w imieniu grupy S&D, Corinne Lepage w imieniu grupy ALDE, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Catherine Soullie, Jo Leinen, Frédérique Ries, James Nicholson, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Mario Pirillo, Chris Davies, Struan Stevenson, Anna Rosbach, Pavel Poc, Holger Krahmer, Ashley Fox i Csaba Sándor Tabajdi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jarosław Kalinowski i John Bufton.

Głos zabrał Antonio Tajani.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Christa Klaß.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 22.9.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności