Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0076(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0239/2010

Ingivna texter :

A7-0239/2010

Debatter :

PV 21/09/2010 - 10
CRE 21/09/2010 - 10

Omröstningar :

PV 22/09/2010 - 5.6
CRE 22/09/2010 - 5.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0145
P7_TA(2010)0333

Protokoll
Tisdagen den 21 september 2010 - Strasbourg

10. Utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter [KOM(2009)0267 - C7-0036/2009- 2009/0076(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Christa Klaß (A7-0239/2010)

Christa Klaß redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Amalia Sartori (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Richard Seeber för PPE-gruppen, Dan Jørgensen för S&D-gruppen, Corinne Lepage för ALDE-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, Catherine Soullie, Jo Leinen, Frédérique Ries, James Nicholson, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Mario Pirillo, Chris Davies, Struan Stevenson, Anna Rosbach, Pavel Poc, Holger Krahmer, Ashley Fox och Csaba Sándor Tabajdi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jarosław Kalinowski och John Bufton.

Talare: Antonio Tajani.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Christa Klaß.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 22.9.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy