Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0048(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0248/2010

Indgivne tekster :

A7-0248/2010

Forhandlinger :

PV 21/09/2010 - 11
CRE 21/09/2010 - 11

Afstemninger :

PV 22/09/2010 - 5.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0328

Protokol
Tirsdag den 21. september 2010 - Strasbourg

11. Den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2007-2013 [KOM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Budgetudvalget. Ordfører: Reimer Böge (A7-0248/2010)

Reimer Böge forelagde sin betænkning.

Talere: Olivier Chastel (formand for Rådet) og Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen).

Talere: Salvador Garriga Polledo for PPE-Gruppen, Eider Gardiazábal Rubial for S&D-Gruppen, Anne E. Jensen for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Jacek Włosowicz for ECR-Gruppen, Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen, Angelika Werthmann, løsgænger, José Manuel Fernandes, Göran Färm, Carl Haglund, Hynek Fajmon, Monika Hohlmeier, Estelle Grelier, Ivars Godmanis, Giovanni La Via, Georgios Stavrakakis, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Paul Rübig og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher og Janusz Władysław Zemke.

Janusz Lewandowski tog ordet.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Talere: Olivier Chastel og Reimer Böge.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.1 i protokollen af 22.9.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik