Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0048(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0248/2010

Pateikti tekstai :

A7-0248/2010

Debatai :

PV 21/09/2010 - 11
CRE 21/09/2010 - 11

Balsavimas :

PV 22/09/2010 - 5.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0328

Protokolas
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 21 d. - Strasbūras

11. 2007–2013 m. daugiametė finansinė programa (diskusijos)
Stenograma

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2007–2013 m. daugiametė finansinė programa [COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A7-0248/2010).

Reimer Böge pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Kalbėjo: Salvador Garriga Polledo PPE frakcijos vardu, Eider Gardiazábal Rubial S&D frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Jacek Włosowicz ECR frakcijos vardu, Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Angelika Werthmann, José Manuel Fernandes, Göran Färm, Carl Haglund, Hynek Fajmon, Monika Hohlmeier, Estelle Grelier, Ivars Godmanis, Giovanni La Via, Georgios Stavrakakis, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Paul Rübig ir Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher ir Janusz Władysław Zemke.

Kalbėjo Janusz Lewandowski.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Olivier Chastel ir Reimer Böge.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.1 protokolo 22.9.2010.

Teisinė informacija - Privatumo politika