Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0048(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0248/2010

Teksty złożone :

A7-0248/2010

Debaty :

PV 21/09/2010 - 11
CRE 21/09/2010 - 11

Głosowanie :

PV 22/09/2010 - 5.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0328

Protokół
Wtorek, 21 września 2010 r. - Strasburg

11. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013 (debata)
CRE

Sprawozdanie okresowe w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013 [COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0248/2010)

Reimer Böge przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady) i Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Salvador Garriga Polledo w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Jacek Włosowicz w imieniu grupy ECR, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Angelika Werthmann niezrzeszona, José Manuel Fernandes, Göran Färm, Carl Haglund, Hynek Fajmon, Monika Hohlmeier, Estelle Grelier, Ivars Godmanis, Giovanni La Via, Georgios Stavrakakis, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Paul Rübig i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher i Janusz Władysław Zemke.

Głos zabrał Janusz Lewandowski.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Olivier Chastel i Reimer Böge.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 22 września 2010 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności