Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0048(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0248/2010

Texte depuse :

A7-0248/2010

Dezbateri :

PV 21/09/2010 - 11
CRE 21/09/2010 - 11

Voturi :

PV 22/09/2010 - 5.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0328

Proces-verbal
Marţi, 21 septembrie 2010 - Strasbourg

11. Cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013 (dezbatere)
Stenograma

Raport intermediar referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2007-2013 [COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Reimer Böge (A7-0248/2010)

Reimer Böge şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Olivier Chastel (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Au intervenit: Salvador Garriga Polledo, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D, Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Jacek Włosowicz, în numele Grupului ECR, Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, Angelika Werthmann, neafiliată, José Manuel Fernandes, Göran Färm, Carl Haglund, Hynek Fajmon, Monika Hohlmeier, Estelle Grelier, Ivars Godmanis, Giovanni La Via, Georgios Stavrakakis, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Paul Rübig şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher şi Janusz Władysław Zemke.

A intervenit Janusz Lewandowski.

A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit: Olivier Chastel şi Reimer Böge.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.1 al PV din 22.9.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate