Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0048(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0248/2010

Ingivna texter :

A7-0248/2010

Debatter :

PV 21/09/2010 - 11
CRE 21/09/2010 - 11

Omröstningar :

PV 22/09/2010 - 5.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0328

Protokoll
Tisdagen den 21 september 2010 - Strasbourg

11. Den fleråriga budgetramen för 2007–2013 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2007–2013 [KOM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A7-0248/2010)

Reimer Böge redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande) och Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Salvador Garriga Polledo för PPE-gruppen, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Jacek Włosowicz för ECR-gruppen, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, Angelika Werthmann, grupplös, José Manuel Fernandes, Göran Färm, Carl Haglund, Hynek Fajmon, Monika Hohlmeier, Estelle Grelier, Ivars Godmanis, Giovanni La Via, Georgios Stavrakakis, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Paul Rübig och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher och Janusz Władysław Zemke.

Talare: Janusz Lewandowski.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Olivier Chastel och Reimer Böge.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.1 i protokollet av den 22.9.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy