Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 21. september 2010 - Strasbourg

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

13. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
CRE

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B7-0462/2010).

Spørgsmål nr. 21 (Vilija Blinkevičiūtė): EU's nye foranstaltninger til bekæmpelse af vold mod kvinder.

László Andor (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Vilija Blinkevičiūtė og Franz Obermayr.

Spørgsmål nr. 22 (Marian Harkin): Forordning (EF) nr. 1083/2006.

László Andor besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Marian Harkin.

Spørgsmål nr. 23 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 24 (Marc Tarabella): Følgerne af liberaliseringen af energimarkedet for forbrugerne.

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău og Franz Obermayr.

Spørgsmål nr. 25 (Silvia-Adriana Ţicău): Regionalt samarbejde på energiområdet.

Günther Oettinger besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Silvia-Adriana Ţicău.

Spørgsmål nr. 26 (Nikolaos Chountis): Liberalisering af energimarkedet i Grækenland.

Günther Oettinger besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål fra Takis Hadjigeorgiou, for stilleren, Anni Podimata og Georgios Papanikolaou.

Spørgsmål nr. 27 (Salvatore Iacolino): Olieboringer i Middelhavet.

Günther Oettinger besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Salvatore Iacolino, Paul Rübig og Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Spørgsmål nr. 33 (Ioannis A. Tsoukalas): Nødvendigheden af en gennemgribende omstrukturering af EU's rammer for finansiering af forskning.

Máire Geoghegan-Quinn (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig og Silvia-Adriana Ţicău.

Spørgsmål nr. 34 (Georgios Papanikolaou): Vurdering af Det Europæiske Forskningsråds arbejde.

Máire Geoghegan-Quinn besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Georgios Papanikolaou.

Spørgsmål nr. 35 (Pat the Cope Gallagher): SMV'ers deltagelse i EU's forskningsprogrammer.

Máire Geoghegan-Quinn besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley og Seán Kelly.

Spørgsmål nr. 42 (Bernd Posselt): Donaustrategi og euroregioner.

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 43 (Brian Crowley): Anmodning fra den irske regering om bistand i forbindelse med oversvømmelse.

Johannes Hahn besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Brian Crowley, Seán Kelly og Pat the Cope Gallagher.

Spørgsmål nr. 44 (Richard Howitt): Mangel på kontanter for lokale grupper, der er afhængige af EU's regionale midler.

Johannes Hahn besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Richard Howitt.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik