Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 21. syyskuuta 2010 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

13. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B7-0462/2010).

Kysymys 21 (Vilija Blinkevičiūtė): EU:n uudet toimenpiteet naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi.

László Andor (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Vilija Blinkevičiūtė ja Franz Obermayr.

Kysymys 22 (Marian Harkin): Asetus (EY) N:o 1083/2006.

László Andor vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Marian Harkin.

Kysymys 23 raukesi laatijan poissaolon vuoksi.

Kysymys 24 (Marc Tarabella): Energiamarkkinoiden vapauttamisen vaikutus kuluttajiin.

Günther Oettinger (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău ja Franz Obermayr.

Kysymys 25 (Silvia-Adriana Ţicău): Energia-alan alueellinen yhteistyö.

Günther Oettinger vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymys 26 (Nikolaos Chountis): Energiamarkkinoiden vapauttaminen Kreikassa.

Günther Oettinger vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät laatijan sijainen Takis Hadjigeorgiou, Anni Podimata ja Georgios Papanikolaou.

Kysymys 27 (Salvatore Iacolino): Öljynporaus Välimerellä.

Günther Oettinger vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Salvatore Iacolino, Paul Rübig ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Kysymys 33 (Ioannis A. Tsoukalas): EU:n tutkimuksen rahoitusjärjestelmää muutettava perinpohjaisesti.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig ja Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymys 34 (Georgios Papanikolaou): Euroopan tutkimusneuvoston toiminnan arviointi.

Máire Geoghegan-Quinn vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Georgios Papanikolaou.

Kysymys 35 (Pat the Cope Gallagher): Pk-yritysten osallistuminen EU:n tutkimusohjelmiin.

Máire Geoghegan-Quinn vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley ja Seán Kelly.

Kysymys 42 (Bernd Posselt): Tonavan aluetta koskeva strategia ja Euroregio-alueet.

Johannes Hahn (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bernd Posselt.

Kysymys 43 (Brian Crowley): Irlannin hallituksen jättämä tulvakatastrofiapuhakemus.

Johannes Hahn vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Brian Crowley, Seán Kelly ja Pat the Cope Gallagher.

Kysymys 44 (Richard Howitt): EU:n aluerahastosta riippuvaisten paikallisryhmien käteisvaje.

Johannes Hahn vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Richard Howitt.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö