Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 21 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

13. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
CRE

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B7-0462/2010).

Klausimas 21 (Vilija Blinkevičiūtė): Tolesni ES veiksmai, kovojant su smurtu prieš moteris.

László Andor (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Vilija Blinkevičiūtė ir Franz Obermayr papildomus klausimus.

Klausimas 22 (Marian Harkin): Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006.

László Andor atsakė į klausimą ir į Marian Harkin papildomą klausimą.

23 klausimas nebuvo pateiktas, nes klausimo teikėjas posėdyje nedalyvavo.

Klausimas 24 (Marc Tarabella): Energijos rinkos liberalizavimo pasekmės vartotojams.

Günther Oettinger (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău ir Franz Obermayr papildomus klausimus.

Klausimas 25 (Silvia-Adriana Ţicău): Regioninis bendradarbiavimas energetikos srityje.

Günther Oettinger atsakė į klausimą ir į Silvia-Adriana Ţicău papildomą klausimą.

Klausimas 26 (Nikolaos Chountis): Graikijos energijos rinkos liberalizavimas.

Günther Oettinger atsakė į klausimą ir į Takis Hadjigeorgiou, pavaduojančio autorių, Anni Podimata ir Georgios Papanikolaou papildomus klausimus.

Klausimas 27 (Salvatore Iacolino): Naftos gręžiniai Viduržemio jūroje.

Günther Oettinger atsakė į klausimą ir į Salvatore Iacolino, Paul Rübig ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė papildomą klausimą.

Klausimas 33 (Ioannis A. Tsoukalas): Būtinybė iš esmės restruktūrizuoti ES mokslinių tyrimų finansavimo sistemą.

Máire Geoghegan-Quinn (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig ir Silvia-Adriana Ţicău papildomus klausimus.

Klausimas 34 (Georgios Papanikolaou): Europos mokslinių tyrimų tarybos veiklos įvertinimas.

Máire Geoghegan-Quinn atsakė į klausimą ir į Georgios Papanikolaou papildomą klausimą.

Klausimas 35 (Pat the Cope Gallagher): Mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas ES mokslinių tyrimų programose.

Máire Geoghegan-Quinn atsakė į klausimą ir į Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley ir Seán Kelly papildomus klausimus.

Klausimas 42 (Bernd Posselt): Dunojaus strategija ir Europos regionai.

Johannes Hahn (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt papildomą klausimą.

Klausimas 43 (Brian Crowley): Airijos vyriausybės prašymas dėl pagalbos nukentėjusiems nuo potvynio.

Johannes Hahn atsakė į klausimą ir į Brian Crowley, Seán Kelly ir Pat the Cope Gallagher papildomus klausimus.

Klausimas 44 (Richard Howitt): Grynųjų pinigų stygius, kurį patirs nuo ES regioninių fondų paramos priklausančios JK vietos bendruomenės.

Johannes Hahn atsakė į klausimą ir į Richard Howitt papildomą klausimą.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.

Teisinė informacija - Privatumo politika