Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2010. gada 21. septembris - Strasbūra

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
CRE

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B7-0462/2010).

Jautājums Nr. 21 (Vilija Blinkevičiūtė): Jauni ES pasākumi vardarbības pret sievietēm apkarošanai.

László Andor (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Vilija Blinkevičiūtė un Franz Obermayr.

Jautājums Nr. 22 (Marian Harkin): Regula (EK) Nr. 1083/2006.

László Andor atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marian Harkin.

Jautājums Nr. 23 zaudēja spēku, jo tā autors nebija klāt.

Jautājums Nr. 24 (Marc Tarabella): Enerģētikas tirgus liberalizācijas ietekme uz patērētājiem.

Günther Oettinger (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău un Franz Obermayr.

Jautājums Nr. 25 (Silvia-Adriana Ţicău): Reģionālā sadarbība enerģētikas jomā.

Günther Oettinger atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Silvia-Adriana Ţicău.

Jautājums Nr. 26 (Nikolaos Chountis): Grieķijas enerģijas tirgus liberalizācija.

Günther Oettinger atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Takis Hadjigeorgiou (aizstājot autoru), Anni Podimata un Georgios Papanikolaou.

Jautājums Nr. 27 (Salvatore Iacolino): Naftas urbumi Vidusjūrā.

Günther Oettinger atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Salvatore Iacolino, Paul Rübig un Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Jautājums Nr. 33 (Ioannis A. Tsoukalas): Nepieciešamība radikāli pārstrukturēt Eiropas pētniecības finansēšanas sistēmu.

Máire Geoghegan-Quinn (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig un Silvia-Adriana Ţicău.

Jautājums Nr. 34 (Georgios Papanikolaou): Eiropas Pētniecības padomes darbības novērtējums.

Máire Geoghegan-Quinn atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Georgios Papanikolaou.

Jautājums Nr. 35 (Pat the Cope Gallagher): MVU līdzdalība ES pētniecības programmās.

Máire Geoghegan-Quinn atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley un Seán Kelly.

Jautājums Nr. 42 (Bernd Posselt): Donavas stratēģija un Eiropas reģioni.

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt.

Jautājums Nr. 43 (Brian Crowley): Īrijas valdības pieteikums plūdos cietušo atbalsta saņemšanai.

Johannes Hahn atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Brian Crowley, Seán Kelly un Pat the Cope Gallagher.

Jautājums Nr. 44 (Richard Howitt): Naudas līdzekļu trūkums tām vietējām grupām, kas ir atkarīgas no ES reģionālā finansējuma.

Johannes Hahn atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Richard Howitt.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika