Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 21. september 2010 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

13. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
CRE

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B7-0462/2010).

Vprašanje 21 (Vilija Blinkevičiūtė): Novi ukrepi EU za boj proti nasilju nad ženskami.

László Andor (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Vilija Blinkevičiūtė in Franz Obermayr.

Vprašanje 22 (Marian Harkin): Uredba (ES) št. 1083/2006.

László Andor je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavila Marian Harkin.

Vprašanje 23 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Vprašanje 24 (Marc Tarabella): Učinek liberalizacije trga energije na potrošnike.

Günther Oettinger (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău in Franz Obermayr.

Vprašanje 25 (Silvia-Adriana Ţicău): Regionalno sodelovanje na področju energije.

Günther Oettinger je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavila Silvia-Adriana Ţicău.

Vprašanje 26 (Nikolaos Chountis): Liberalizacija energetskega trga v Grčiji.

Günther Oettinger je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Takis Hadjigeorgiou (nadomestni vlagatelj) Anni Podimata in Georgios Papanikolaou.

Vprašanje 27 (Salvatore Iacolino): Vrtanje nafte v Sredozemlju.

Günther Oettinger je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Salvatore Iacolino, Paul Rübig in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Vprašanje 33 (Ioannis A. Tsoukalas): Potreba po radikalnem prestrukturiranju evropskega okvira za financiranje raziskav.

Máire Geoghegan-Quinn (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig in Silvia-Adriana Ţicău.

Vprašanje 34 (Georgios Papanikolaou): Ocena delovanja Evropskega raziskovalnega sveta.

Máire Geoghegan-Quinn je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Georgios Papanikolaou.

Vprašanje 35 (Pat the Cope Gallagher): Sodelovanje malih in srednje velikih podjetjih v raziskovalnih programih EU.

Máire Geoghegan-Quinn je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley in Seán Kelly.

Vprašanje 42 (Bernd Posselt): Strategija za Podonavje in evroregije.

Johannes Hahn (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Bernd Posselt.

Vprašanje 43 (Brian Crowley): Prošnja irske vlade za pomoč ob poplavah.

Johannes Hahn je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Brian Crowley, Seán Kelly in Pat the Cope Gallagher.

Vprašanje 44 (Richard Howitt): Časovna razlika pri plačilu za lokalne skupine, ki so odvisne od regionalnih skladov EU.

Johannes Hahn je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Richard Howitt.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej prilogo k dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov