Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 21 september 2010 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

13. Frågestund (frågor till kommissionen)
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B7-0462/2010).

Fråga 21 (Vilija Blinkevičiūtė): Nya EU-åtgärder för bekämpande av våld mot kvinnor.

László Andor (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Vilija Blinkevičiūtė och Franz Obermayr.

Fråga 22 (Marian Harkin): Förordning (EG) nr 1083/2006.

László Andor besvarade frågan samt en följdfråga från Marian Harkin.

Fråga 23 bortföll, eftersom frågeställaren var frånvarande.

Fråga 24 (Marc Tarabella): Konsekvenserna för konsumenterna av avregleringen av energimarknaden.

Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău och Franz Obermayr.

Fråga 25 (Silvia-Adriana Ţicău): Regionalt samarbete på energiområdet.

Günther Oettinger besvarade frågan samt en följdfråga från Silvia-Adriana Ţicău.

Fråga 26 (Nikolaos Chountis): Liberalisering av energimarknaden i Grekland.

Günther Oettinger besvarade frågan samt följdfrågor från Takis Hadjigeorgiou, suppleant för frågeställaren, Anni Podimata och Georgios Papanikolaou.

Fråga 27 (Salvatore Iacolino): Oljeborrningar i Medelhavet.

Günther Oettinger besvarade frågan samt en följdfråga från Salvatore Iacolino, Paul Rübig och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Fråga 33 (Ioannis A. Tsoukalas): Behov av en grundläggande omstrukturering av EU:s finansieringsram för forskning.

Máire Geoghegan-Quinn (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig och Silvia-Adriana Ţicău.

Fråga 34 (Georgios Papanikolaou): Bedömning av Europeiska forskningsrådets verksamhet.

Máire Geoghegan-Quinn besvarade frågan samt en följdfråga från Georgios Papanikolaou.

Fråga 35 (Pat the Cope Gallagher): Deltagande av små och medelstora företag i EU:s forskningsprogram.

Máire Geoghegan-Quinn besvarade frågan samt följdfrågor från Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley och Seán Kelly.

Fråga 42 (Bernd Posselt): Donaustrategin och euroregioner.

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Bernd Posselt.

Fråga 43 (Brian Crowley): Ansökan om översvämningshjälp från den irländska regeringen.

Johannes Hahn besvarade frågan samt följdfrågor från Brian Crowley, Seán Kelly och Pat the Cope Gallagher.

Fråga 44 (Richard Howitt): Brist på kontanter för lokala grupper som är beroende av EU:s regionala fonder.

Johannes Hahn besvarade frågan samt en följdfråga från Richard Howitt.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy