Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2856(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0518/2010

Rozpravy :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Hlasování :

PV 22/09/2010 - 5.14

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0341

Zápis
Úterý, 21. září 2010 - Štrasburk

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 20:30, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

14. Evropská strategie pro hospodářský a sociální rozvoj horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Evropská strategie pro hospodářský a sociální rozvoj horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Jan Olbrycht za skupinu PPE, Georgios Stavrakakis za skupinu S&D, Riikka Manner za skupinu ALDE, François Alfonsi za skupinu Verts/ALE, Oldřich Vlasák za skupinu ECR, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Fiorello Provera za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves a Sari Essayah.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik a Bogusław Sonik.

Vystoupil Johannes Hahn.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos a Niki Tzavela za skupinu EFD o evropské strategii ekonomického a sociálního rozvoje horských oblastí, ostrovů a řídce osídlených oblastí (B7-0518/2010),

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell a Maria Badia i Cutchet za skupinu S&D o evropské strategii hospodářského a sociálního rozvoje horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí (B7-0519/2010),

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher a Giommaria Uggias za skupinu ALDE o evropské strategii hospodářského a sociálního rozvoje horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí (B7-0520/2010),

- François Alfonsi a Alyn Smith za skupinu Verts/ALE o evropské strategii hospodářského a sociálního rozvoje horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí (B7-0521/2010),

- Oldřich Vlasák za skupinu ECR o evropské strategii hospodářského a sociálního rozvoje nejsevernějších, přeshraničních a horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí (B7-0522/2010),

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid za skupinu PPE o evropské strategii hospodářského a sociálního rozvoje horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí (B7-0523/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 5.14 zápisu ze dne 22.9.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí