Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2856(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0518/2010

Forhandlinger :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Afstemninger :

PV 22/09/2010 - 5.14

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0341

Protokol
Tirsdag den 21. september 2010 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 20.30 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

14. Europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Jan Olbrycht for PPE-Gruppen, Georgios Stavrakakis for S&D-Gruppen, Riikka Manner for ALDE-Gruppen, François Alfonsi for Verts/ALE-Gruppen, Oldřich Vlasák for ECR-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Fiorello Provera for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves og Sari Essayah.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik og Bogusław Sonik.

Johannes Hahn tog ordet.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos og Niki Tzavela for EFD-Gruppen, om EU’s strategi for økonomisk og social udvikling af bjergområder, øer og regioner med lav befolkningstæthed (B7-0518/2010)

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell og Maria Badia i Cutchet for S&D-Gruppen, om en europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed (B7-0519/2010)

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher og Giommaria Uggias for ALDE-Gruppen, om en europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed (B7-0520/2010)

- François Alfonsi og Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, om en europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed (B7-0521/2010)

- Oldřich Vlasák for ECR-Gruppen, om en europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af de nordligste områder, grænseoverskridende områder, bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed (B7-0522/2010)

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira og Marie-Thérèse Sanchez-Schmid for PPE-Gruppen, om en europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed (B7-0523/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.14 i protokollen af 22.9.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik