Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2856(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0518/2010

Viták :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Szavazatok :

PV 22/09/2010 - 5.14

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0341

Jegyzőkönyv
2010. szeptember 21., Kedd - Strasbourg

(A 20.30-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

14. A hegyvidéki, szigeti és gyéren lakott régiók gazdasági és társadalmi fejlődésének európai stratégiája (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság nyilatkozata: A hegyvidéki, szigeti és gyéren lakott régiók gazdasági és társadalmi fejlődésének európai stratégiája

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jan Olbrycht, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Georgios Stavrakakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Riikka Manner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, François Alfonsi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Oldřich Vlasák, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves és Sari Essayah.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik és Bogusław Sonik.

Felszólal: Johannes Hahn.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos és Niki Tzavela, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a hegyvidéki régiók, szigetek és gyéren lakott területek gazdasági és társadalmi fejlődésére irányuló európai stratégiáról (B7-0518/2010),

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell és Maria Badia i Cutchet, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a hegyvidéki régiók, szigetek és gyéren lakott területek gazdasági és társadalmi fejlődésére irányuló európai stratégiáról (B7-0519/2010),

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher és Giommaria Uggias, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a hegyvidéki régiók, szigetek és gyéren lakott területek gazdasági és társadalmi fejlődésére irányuló európai stratégiáról (B7-0520/2010),

- François Alfonsi és Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a hegyvidéki régiók, szigetek és gyéren lakott területek gazdasági és társadalmi fejlődésére irányuló európai stratégiáról (B7-0521/2010),

- Oldřich Vlasák, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a legészakibb területek, a határokon átnyúló és hegyvidéki régiók, szigetek és gyéren lakott területek gazdasági és társadalmi fejlődésére irányuló európai stratégiáról (B7-0522/2010),

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira és Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a hegyvidéki régiók, szigetek és gyéren lakott területek gazdasági és társadalmi fejlődésére irányuló európai stratégiáról (B7-0523/2010).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.9.22-i jegyzőkönyv 5.14. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat