Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2856(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0518/2010

Debatai :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Balsavimas :

PV 22/09/2010 - 5.14

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0341

Protokolas
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 21 d. - Strasbūras

(Posėdis sustabdytas 20.30 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

14. Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategija (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymosi strategija

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Jan Olbrycht PPE frakcijos vardu, Georgios Stavrakakis S&D frakcijos vardu, Riikka Manner ALDE frakcijos vardu, François Alfonsi Verts/ALE frakcijos vardu, Oldřich Vlasák ECR frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Franz Obermayr, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves ir Sari Essayah.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik ir Bogusław Sonik.

Kalbėjo Johannes Hahn.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos ir Niki Tzavela EFD frakcijos vardu – dėl Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategijos (B7-0518/2010),

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell ir Maria Badia i Cutchet S&D frakcijos vardu – dėl Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategijos (B7-0519/2010),

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher ir Giommaria Uggias ALDE frakcijos vardu – dėl Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategijos (B7-0520/2010),

- François Alfonsi ir Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategijos (B7-0521/2010),

- Oldřich Vlasák ECR frakcijos vardu – dėl Europos toliausiai į šiaurę esančių, pasienio regionų, kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategijos (B7-0522/2010),

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira ir Marie-Thérèse Sanchez-Schmid PPE frakcijos vardu – dėl Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategijos (B7-0523/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.14 protokolo 22.9.2010.

Teisinė informacija - Privatumo politika