Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2856(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0518/2010

Debates :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Balsojumi :

PV 22/09/2010 - 5.14

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0341

Protokols
Otrdiena, 2010. gada 21. septembris - Strasbūra

(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.30 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

14. Eiropas stratēģija kalnu apgabalu, salu un mazapdzīvotu apvidu ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanai (debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: Eiropas stratēģija kalnu apgabalu, salu un mazapdzīvotu apvidu ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanai.

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Jan Olbrycht PPE grupas vārdā, Georgios Stavrakakis S&D grupas vārdā, Riikka Manner ALDE grupas vārdā, François Alfonsi Verts/ALE grupas vārdā, Oldřich Vlasák ECR grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Fiorello Provera EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves un Sari Essayah.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik un Bogusław Sonik.

Uzstājās Johannes Hahn.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos un Niki Tzavela EFD grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju kalnu reģionu, salu un mazapdzīvotu apgabalu ekonomiskajai un sociālajai attīstībai (B7-0518/2010),

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell un Maria Badia i Cutchet S&D grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju kalnu reģionu, salu un reti apdzīvotu teritoriju ekonomiskajai un sociālajai attīstībai (B7-0519/2010),

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher un Giommaria Uggias ALDE grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju kalnu reģionu, salu un reti apdzīvotu teritoriju ekonomiskajai un sociālajai attīstībai (B7-0520/2010),

- François Alfonsi un Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju kalnu reģionu, salu un reti apdzīvotu teritoriju ekonomiskajai un sociālajai attīstībai (B7-0521/2010),

- Oldřich Vlasák ECR grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju galējo ziemeļu, pārrobežu un kalnu reģionu, salu un reti apdzīvotu teritoriju ekonomiskajai un sociālajai attīstībai (B7-0522/2010),

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira un Marie-Thérèse Sanchez-Schmid PPE grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju kalnu reģionu, salu un reti apdzīvotu teritoriju ekonomiskajai un sociālajai attīstībai (B7-0523/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 22. septembrī.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika