Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2872(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0127/2010

Ingivna texter :

O-0127/2010 (B7-0463/2010)

Debatter :

PV 21/09/2010 - 15
CRE 21/09/2010 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 21 september 2010 - Strasbourg

15. Införande av luftfartsverksamhet i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0127/2010) från Peter Liese och Mathieu Grosch för PPE-gruppen, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt och Matthias Groote för S&D-gruppen, Chris Davies och Holger Krahmer för ALDE-gruppen, Martin Callanan för ECR-gruppen, och Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Luftfartsverksamhet i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (B7-0463/2010)

Peter Liese, Matthias Groote, Holger Krahmer och Satu Hassi utvecklade den muntliga frågan.

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Saïd El Khadraoui för S&D-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău, Keith Taylor och Zigmantas Balčytis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Marian-Jean Marinescu och Jaroslav Paška.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy