Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 21 september 2010 - Strasbourg

16. Användning av gemenskapsvarumärken på den inre marknaden (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Användning av gemenskapsvarumärken på den inre marknaden

Michel Barnier (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Małgorzata Handzlik för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, och Malcolm Harbour för ECR-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zuzana Roithová och Seán Kelly.

Talare: Michel Barnier.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy