Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 21. september 2010 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 3.Gaasivarustuse kindlus ***I (arutelu)
 4.ELi-Hiina tippkohtumine 6. oktoobril 2010 (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Paranduseelarve nr 5/2010 projekt: OLAF ja omavahendite korrigeerimine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.2.E-kaubanduse siseturu väljakujundamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.3.Tsiviillennunduses toimuvate õnnetuste ja intsidentide uurimine ja ennetamine ***I (hääletus)
  
5.4.Gaasivarustuse kindlus ***I (hääletus)
  
5.5.EÜ ja Pakistani vaheline tagasivõtuleping *** (hääletus)
  
5.6.Kaubandus- ja majandussuhted Türgiga (hääletus)
  
5.7.Bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ette nähtud Euroopa Liidu õigusaktid (hääletus)
  
5.8.Loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamine (hääletus)
  
5.9.Vaesuse vähendamine ja töökohtade loomine arengumaades (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Ravimiohutuse järelevalve (määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmine) ***I - Ravimiohutuse järelevalve (direktiivi 2001/83/EÜ muutmine) ***I (arutelu)
 10.Biotsiidide turulelaskmine ja kasutamine ***I (arutelu)
 11.Mitmeaastane finantsraamistik (2007–1013) (arutelu)
 12.Paranduseelarve nr 7/2010 projekt: Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 122 alusel antud Euroopa Liidu tagatis – rahaline abi liikmesriikidele (arutelu)
 13.Infotund (küsimused komisjonile)
 14.Mägipiirkondade, saarte ja hõredalt asustatud alade majanduslikku ja sotsiaalset arengut käsitlev ELi strateegia (arutelu)
 15.Lennutegevuse lisamine ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (arutelu)
 16.Ühenduse kaubamärkide kasutamine siseturul (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (152 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (256 kb) 
 
Protokoll (113 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletuste tulemused (134 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (218 kb) 
 
Protokoll (211 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (182 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (366 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika