Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 21. syyskuuta 2010 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 3.Kaasunsaannin turvaaminen ***I (keskustelu)
 4.EU:n ja Kiinan huippukokous 6. lokakuuta 2010 (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Lisätalousarvioesitys nro 5/2010: OLAF ja omien varojen tarkistaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.2.Sisämarkkinoiden täydentäminen sähköistä kaupankäyntiä ajatellen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.3.Siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta ja ehkäisy ***I (äänestys)
  
5.4.Kaasunsaannin turvaaminen ***I (äänestys)
  
5.5.EY:n ja Pakistanin takaisinottosopimus *** (äänestys)
  
5.6.Kauppa- ja taloussuhteet Turkin kanssa (äänestys)
  
5.7.Biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen pyrkivä EU:n lainsäädäntö (äänestys)
  
5.8.Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy (äänestys)
  
5.9.Köyhyyden vähentäminen ja työpaikkojen luominen kehitysmaissa (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen) ***I - Lääketurvatoiminta (direktiivin 2001/83/EY muuttaminen) ***I (keskustelu)
 10.Biosidivalmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (keskustelu)
 11.Vuosia 2007–2013 koskeva monivuotinen rahoituskehys (keskustelu)
 12.Lisätalousarvioesitys nro 7/2010: SEUT-sopimuksen 122 artiklan nojalla myönnetyt Euroopan unionin takuut - taloudellinen apu jäsenvaltioille (keskustelu)
 13.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 14.Taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla (keskustelu)
 15.Ilmailutoiminnan sisällyttäminen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään yhteisössä (keskustelu)
 16.Yhteisön tavaramerkkien käyttö sisämarkkinoilla (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (155 kb) Läsnäololista (60 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (256 kb) 
 
Pöytäkirja (118 kb) Läsnäololista (23 kb) Äänestysten tulokset (137 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (220 kb) 
 
Pöytäkirja (212 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (242 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (366 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö