Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2010. szeptember 21., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 3.A gázellátás biztonsága ***I (vita)
 4.EU–Kína csúcstalálkozó: 2010. október 6. (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.Az 5/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet: Az OLAF és a saját források felülvizsgálata (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.2.Az e-kereskedelmi belső piac kialakítása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.3.A polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálata és megelőzése ***I (szavazás)
  
5.4.A gázellátás biztonsága ***I (szavazás)
  
5.5.Az EK és Pakisztán közötti, visszafogadásról szóló megállapodás *** (szavazás)
  
5.6.Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok Törökországgal (szavazás)
  
5.7.A biológiai sokféleség megőrzését célzó uniós jogszabályok (szavazás)
  
5.8.Természeti csapások és ember okozta katasztrófák megelőzése (szavazás)
  
5.9.A szegénység csökkentése és munkahelyteremtés a fejlődő országokban (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.A gyógyszerek farmakovigilanciája (a 726/2004/EK rendelet módosítása) ***I - Farmakovigilancia (a 2001/83/EK irányelv módosítása) ***I (vita)
 10.A biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása ***I (vita)
 11.Többéves pénzügyi keret a 2007–2013-as időszakra (vita)
 12.A 7/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet: az Európai Unió által az EUMSz. 122. cikke értelmében nyújtott garancia – pénzügyi támogatás a tagállamok részére (vita)
 13.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 14.A hegyvidéki, szigeti és gyéren lakott régiók gazdasági és társadalmi fejlődésének európai stratégiája (vita)
 15.Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmének a légi közlekedésre történő kiterjesztése (vita)
 16.A közösségi védjegyek használata a belső piacon (vita)
 17.A következő ülésnap napirendje
 18.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (154 kb) Jelenléti ív (60 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (256 kb) 
 
Jegyzőkönyv (119 kb) Jelenléti ív (23 kb) A szavazások eredménye (139 kb) Név szerinti szavazás eredménye (219 kb) 
 
Jegyzőkönyv (222 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (346 kb) Név szerinti szavazás eredménye (366 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat