Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 21 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 3.Dujų tiekimo saugumas ***I (diskusijos)
 4.2010 m. spalio 6 d. ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Taisomojo biudžeto Nr. 5/2010 projektas. OLAF ir nuosavų išteklių peržiūra (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Elektroninės prekybos vidaus rinkos kūrimo užbaigimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimas ir prevencija ***I (balsavimas)
  
5.4.Dujų tiekimo saugumas ***I (balsavimas)
  
5.5.Europos bendrijos ir Pakistano susitarimas dėl readmisijos *** (balsavimas)
  
5.6.Prekybos ir ekonominiai santykiai su Turkija (balsavimas)
  
5.7.ES teisės aktai, pagal kuriuos siekiama išsaugoti biologinę įvairovę (balsavimas)
  
5.8.Stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija (balsavimas)
  
5.9.Skurdo mažinimas ir darbo vietų kūrimas besivystančiose šalyse (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Farmakologinis budrumas (Reglamento (EB) Nr. 726/2004 dalinis keitimas) ***I. Farmakologinis budrumas (Direktyvos 2001/83/EB dalinis keitimas) ***I (diskusijos)
 10.Biocidinių produktų tiekimas rinkai ir naudojimas ***I (diskusijos)
 11.2007–2013 m. daugiametė finansinė programa (diskusijos)
 12.Taisomojo biudžeto Nr. 7/2010 projektas. Europos Sąjungos suteikiama garantija pagal SESV 122 straipsnį. Finansinė pagalba valstybėms narėms (diskusijos)
 13.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 14.Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategija (diskusijos)
 15.Aviacijos veiklos įtraukimas į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje (diskusijos)
 16.Bendrijos prekės ženklų naudojimas vidaus rinkoje (diskusijos)
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (149 kb) Dalyvių sąrašas (60 kb)    Vardinis balsavimas (256 kb) 
 
Protokolas (116 kb) Dalyvių sąrašas (23 kb) Balsavimo rezultatai (159 kb) Vardinis balsavimas (148 kb) 
 
Protokolas (221 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (439 kb) Vardinis balsavimas (396 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika