Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2010. gada 21. septembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 3.Gāzes piegādes drošība ***I (debates)
 4.ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksme 2010. gada 6. oktobrī (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projekts: Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai un pašu resursu pārskatīšana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.2.Iekšējā tirgus izveide elektroniskās komercijas jomā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.3.Negadījumu un incidentu izmeklēšana un novēršana civilajā aviācijā ***I (balsošana)
  
5.4.Gāzes piegādes drošība ***I (balsošana)
  
5.5.Eiropas Kopienas un Pakistānas nolīgums par atpakaļuzņemšanu *** (balsošana)
  
5.6.Tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Turciju (balsošana)
  
5.7.ES tiesību akti par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu (balsošana)
  
5.8.Dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršana (balsošana)
  
5.9.Nabadzības mazināšana un darba vietu izveide jaunattīstības valstīs (balsošana)
 6.Balsojuma skaidrojumi
 7.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilance (grozījumi Regulā (EK) Nr. 726/2004) ***I - Farmakovigilance (grozījumi Direktīvā 2001/83/EK) ***I (debates)
 10.Biocīdo produktu laišana tirgū un lietošana ***I (debates)
 11.Daudzgadu finanšu shēma 2007.–2013. gadam (debates)
 12.Budžeta grozījuma Nr. 7/2010 projekts: Eiropas Savienības saskaņā ar LESD 122. pantu sniegtā garantija — finansiāls atbalsts dalībvalstīm (debates)
 13.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 14.Eiropas stratēģija kalnu apgabalu, salu un mazapdzīvotu apvidu ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanai (debates)
 15.Aviācijas darbību iekļaušana Kopienas sistēmā siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai (debates)
 16.Kopienas preču zīmju izmantošana iekšējā tirgū (debates)
 17.Nākamās sēdes darba kārtība
 18.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (155 kb) Apmeklējumu reģistrs (60 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (256 kb) 
 
Protokols (115 kb) Apmeklējumu reģistrs (23 kb) Balsošanas rezultāti (141 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (223 kb) 
 
Protokols (219 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsošanas rezultāti (440 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (441 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika