Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 21 ta' Settembru 2010 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Azzjoni meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 3.Is-sigurtà tal-provvista tal-gass ***I (dibattitu)
 4.Samit UE-Ċina tas-6 ta' Ottubru 2010 (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2010: OLAF u analiżi tar-riżorsi proprji (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.2.L-ikkompletar tas-suq intern għall-kummerċ elettroniku (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.3.L-investigazzjoni u l-prevenzjoni tal-aċċidenti u l-inċidenti fis-settur tal-avjazzjoni ċivili ***I (votazzjoni)
  
5.4.Is-sigurtà tal-provvista tal-gass ***I (votazzjoni)
  
5.5.Ftehima ta' riammissjoni KE/Pakistan *** (votazzjoni)
  
5.6.Ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali mat-Turkija (votazzjoni)
  
5.7.II-leġiżlazzjoni tal-UE rigward il-konservazzjoni tal-bijodiversità (votazzjoni)
  
5.8.Il-prevenzjoni tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem (votazzjoni)
  
5.9.It-tnaqqis tal-faqar u l-ħolqien tal-impjiegi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: it-triq 'il quddiem (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 9.Farmakoviġilanza tal-prodotti mediċinali (emenda tar-Regolament (KE) Nru 726/2004) ***I - Farmakoviġilanza (emenda tad-Direttiva 2001/83/KE) ***I (dibattitu)
 10.It-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ***I (dibattitu)
 11.Qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2007-2013 (dibattitu)
 12.Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 7/2010: garanzija mogħtija mill-Unjoni Ewropea skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 122 TFUE - għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri (dibattitu)
 13.Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 14.Strateġija Ewropea għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tar-reġjuni muntanjużi, il-gżejjer u ż-żoni fejn ma tantx jgħixu nies (dibattitu)
 15.L-inklużjoni tal-attivitajiet tal-avjazzjoni fl-iskema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra fil-Komunità (dibattitu)
 16.L-użu tal-Marki Kummerċjali Komunitarji fis-Suq Intern (dibattitu)
 17.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 18.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (153 kb) Reġistru tal-attendenza (60 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (256 kb) 
 
Minuti (118 kb) Reġistru tal-attendenza (23 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (145 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (207 kb) 
 
Minuti (227 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (440 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (368 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza