Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 21 septembrie 2010 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului
 3.Securitatea aprovizionării cu gaze naturale ***I (dezbatere)
 4.Summitul UE-China din 6 octombrie 2010 (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Proiect de buget rectificativ nr. 5/2010: OLAF şi revizuirea resurselor proprii (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Realizarea pieţei interne în ceea ce priveşte comerţul electronic (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație civilă ***I (vot)
  
5.4.Securitatea aprovizionării cu gaze naturale ***I (vot)
  
5.5.Acordul între CE şi Pakistan privind readmisia *** (vot)
  
5.6.Relaţiile economice şi comerciale cu Turcia (vot)
  
5.7.Legislația comunitară privind conservarea biodiversității (vot)
  
5.8.Prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om (vot)
  
5.9.Reducerea sărăciei şi crearea de locuri de muncă în ţările în curs de dezvoltare (vot)
 6.Explicaţii privind votul
 7.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 9.Farmacovigilența medicamentelor [modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004] ***I - Farmacovigilența (modificare a Directivei 2001/83/CE) ***I (dezbatere)
 10.Introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide ***I (dezbatere)
 11.Cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013 (dezbatere)
 12.Proiect de buget rectificativ nr. 7/2010: garanţie oferită de Uniunea Europeană în conformitate cu dispoziţiile articolului 122 din TFUE - asistenţă financiară acordată statelor membre (dezbatere)
 13.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 14.Strategia europeană pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunilor muntoase, a insulelor şi a regiunilor slab populate (dezbatere)
 15.Includerea activităţilor de aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (dezbatere)
 16.Utilizarea mărcilor comunitare pe piaţa internă (dezbatere)
 17.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 18.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (158 kb) Listă de prezență (60 kb)    Voturi prin apel nominal (256 kb) 
 
Proces-verbal (122 kb) Listă de prezență (23 kb) Rezultatele voturilor (139 kb) Voturi prin apel nominal (220 kb) 
 
Proces-verbal (220 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (430 kb) Voturi prin apel nominal (432 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate