Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 21. september 2010 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 3.Zanesljivost oskrbe s plinom ***I (razprava)
 4.Vrh EU-Kitajska 6. oktobra 2010 (razprava)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Predlog spremembe proračuna št. 5/2010: OLAF in popravek lastnih sredstev (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Dokončno oblikovanje notranjega trga za elektronsko poslovanje (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Preiskave in preprečevanje nesreč in incidentov v civilnem letalstvu ***I (glasovanje)
  
5.4.Zanesljivost oskrbe s plinom ***I (glasovanje)
  
5.5.Sporazum med Evropsko skupnostjo in Pakistanom o ponovnem sprejemu *** (glasovanje)
  
5.6.Trgovinski in gospodarski odnosi s Turčijo (glasovanje)
  
5.7.Zakonodaja EU s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti (glasovanje)
  
5.8.Preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek (glasovanje)
  
5.9.Zmanjševanje revščine in ustvarjanje novih delovnih mest v državah v razvoju (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Farmakovigilanca zdravil (sprememba Uredbe (ES) št. 726/2004) ***I - Farmakovigilanca (sprememba Direktive 2001/83/ES) ***I (razprava)
 10.Dajanje v promet in uporaba biocidnih pripravkov ***I (razprava)
 11.Večletni finančni okvir za obdobje 2007 - 2013 (razprava)
 12.Predlog spremembe proračuna št. 7/2010: jamstvo Evropske unije v skladu s členom 122 PDEU - finančna pomoč državam članicam (razprava)
 13.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 14.Evropska strategija za gospodarski in družbeni razvoj gorskih regij, otokov in redko poseljenih območij (razprava)
 15.Vključitev letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (razprava)
 16.Uporaba blagovnih znamk Skupnosti na notranjem trgu (razprava)
 17.Dnevni red naslednje seje
 18.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (152 kb) Seznam navzočih (60 kb)    Izid poimenskega glasovanja (256 kb) 
 
Zapisnik (113 kb) Seznam navzočih (23 kb) Izidi glasovanj (137 kb) Izid poimenskega glasovanja (221 kb) 
 
Zapisnik (222 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (424 kb) Izid poimenskega glasovanja (365 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov