Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0257(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0153/2010

Ingivna texter :

A7-0153/2010

Debatter :

PV 21/09/2010 - 9
CRE 21/09/2010 - 9

Omröstningar :

PV 22/09/2010 - 5.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0331

Protokoll
Onsdagen den 22 september 2010 - Strasbourg

5.4. Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av förordning (EG) nr 726/2004) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av humanläkemedel, av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet [KOM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Linda McAvan (A7-0153/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0331)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0331)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy